AWS Tukholma

Suomalaisilla on nyt todella käytössään maailman paras ATK-infrastruktuuri! AWS on avannut tänään 12. joulukuuta 2018 kolmen zonen regioonan Tukholmaan. Kyseessä on Amazonin viides regioona Euroopassa. Meillä on jo jonkin aikaa ollut hyvät yhdeydet saksan pilvipalveluiden konesaleihin, mutta nyt meiltä löytyy omasta Haminastamme Googlen Cloud Platform, aivan naapurista AWS ja ehkäpä ensi vuonna Azure Norjasta.

Mitä tämä tarkoittaa Suomalaisille? Pystymme vastaamaan mihin tahansa julkisessa verkossa sijaitsevan infrastruktuurin datan säilytysvaatimuksiin, pystymme palvelemaan asiakkaita kotimaassa, pohjoismaissa ja ympäri maailmaa parhailla mahdollisilla ratkaisuilla. Kuka tahansa voi rakentaa sovellukselleen skaalautuvan korkean käytettävyyden infrastruktuurin, kuka tahansa voi siirtää sisäiset IT-palveluiden palvelinfarmit nykyaikaisille alustoille, kuka tahansa voi automatisoida ja tehostaa toimintaansa pilvessä.

Palvelut voi julkaista Cloudflare tai Cloudfront CDN-palveluilla Helsinkiin. Lisäksi kaikkiin palveuihin voidaan rakentaa suorat yhteydet AWS Direct Connect-, Google Inte4connect- ja Azure ExpressRoute-palveluiden avulla.

Uusiin Eurooppalaisiin saleihin pystytään liikennöimään 10-20ms latensseilla suomalaisista konesaleista, dedikoiduilla yhteyksillä tapauskohtaisesti jopa vielä nopeammin.

Tukholman AWS:ssä on heti alkuun tarjolla mukavan laaja palvelustäkki ja lisää varmasti tulossa. Alussa Stokiksesta löytyy ainakin: EC2 instansseja: C5, C5d, D2, I3, M5, M5d, R5, R5d ja T3 sekä palveluita: Amazon API Gateway, Application Auto Scaling, AWS Artifact, AWS Certificate Manager (ACM), Amazon CloudFront, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, CloudWatch Events, Amazon CloudWatch Logs, AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Config Rules, AWS Database Migration Service, AWS Direct Connect, Amazon DynamoDB, EC2 Auto Scaling, EC2 Dedicated Hosts, Amazon Elastic Container Service for Kubernetes, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Container Registry, Amazon ECS, Application Load Balancers, Amazon EMR, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch Service, Amazon Glacier, AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Kinesis Data Streams, AWS Key Management Service (KMS), AWS Lambda, AWS Marketplace, AWS Organizations, AWS Personal Health Dashboard, AWS Resource Groups, Amazon RDS for Aurora, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon Route 53, AWS Server Migration Service, AWS Shield, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Simple Workflow Service (SWF), AWS Step Functions, AWS Storage Gateway, AWS Support API, Amazon EC2 Systems Manager (SSM), AWS Trusted Advisor, Amazon Virtual Private Cloud, VM Import, ja AWS X-Ray.

Luonnollisesti Cloud2 auttaa näiden kaikkien kanssa!