Teknologia-ala tarvitsee osaajia – sukupuolesta riippumatta. Niin mekin.

Lähivuosina yrityksissä tarvitaan Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan 53 000 uutta tekniikan alan osaajaa, eikä nykyinen valmistuvien määrä tule kattamaan tätä huutavaa pulaa. Ratkaisuna tähän voisi olla hakijamäärien lisääminen, mutta se ei siltikään ratkaise piinaavaa ongelmaa naisten alhaisesta määrästä teknologia-alalla. Osuus on tällä hetkellä 22 prosenttia koko alalla ja TEK:n vuonna 2018 teettämän kyselyn mukaan ylimmässä johdossa vain 11 prosenttia. Lasi on siis puoliksi täynnä ja valtava määrä osaamista ja potentiaalia jää hyödyntämättä.

 
WhatsApp%2BImage%2B2019-10-11%2Bat%2B14.19.11.jpg
 

Tänä vuonna meiltä osallistuu kolme osaajaa Women In Tech -tapahtumaan, pilviarkkitehti, myyjä ja markkinoija. Tapahtuman ajatuksena on tuoda teknologia-alan mahdollisuuksia esille ja samalla verkostoitua alan osaajien kanssa. Osallistujat ovat pääsääntöisesti naisia, mutta tapahtuma ei sulje pois myös vastakkaisen sukupuolen osallistumista. Samana päivänä vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka tarkoituksena on juhlistaa tyttöjen voimia ja mahdollisuuksia kaikkialla. Haluammekin omalla toiminnallamme Cloud2:lla innostaa tyttöjä ja yhteiskuntaa rikkomaan sukupuolittuneita rajoja. Ensi askeleet kohti rajoittamatonta maailmaa, jossa tytötkin innostuvat teknologiasta, lähtee asenteista.  

 
WhatsApp+Image+2019-10-11+at+18.42.35.jpg
 

Diversiteetti ei ole vain yrityksen etu, vaan sillä on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Homogeeninen joukko on aina omien ajatustensa ja maailmankuvansa vanki. Jotta pystymme Cloud2:lla tuottamaan parempaa asiakaskokemusta ja -palvelua, rekrytoimme ihmisiä eri taustoilla ja koulutuksella, osaamisesta tinkimättä. Me haluamme kaventaa sukupuolten välistä eroa alalla ja koemme, että diversiteetti on tärkeä ehto yrityksen kasvulle.

Lotta Näveri