TIETOSUOJASELOSTE

Kapinallisuudestaan huolimatta tai ehkä jopa sen vuoksi Cloud2 ottaa tietoturvan ja tietosuojan äärimmäisen vakavasti. Yksityisyyden suojaaminen on erittäin meille tärkeää ja haluamme säilyttää henkilötietosi vastuullisesti ja turvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Cloud2:n henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tiivistettymä keräämme kahdenlaista tietoa: ihmisten itsensä antamaa sekä eri digitaalisissa palveluissa tapahtuvan käyttäytymisen ja analytiikan kautta. Tietoa kerätään, jotta voisimme onnistua paremmin ja voisimme auttaa ihmisiä löytämään meidät esimerkiksi työnantajana tai palveluntarjoajana.

Mitä oikeuksia sinulla on

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Cloud2 käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuksien ja potentaalisten rekrytointien hoitoon liittyviin tarkoituksiin, kuten maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja kerätään joko asiakkaaksi, työnhakijaksi tai yleisesti toiminnastamme kiinnostuneeksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä työ- ja asiakassuhteen aikana

Henkilörekisterimme sisältävät seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi, yritys ja nimike

Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail, puhelinnumero

Työhön liittyvät tiedot: Työnantaja, titteli, käyttöoikeustietoja, käyttäjätunnus

Kiinnostuksen kohteet: Demografisia tietoja esim kiinnostus tiettyyn teknologiaan tai tapahtumaan tai vastaavaan.

Muut asiakas- tai työnhakijasuhteeseen tai digitaalisiin palveluihin liittyvät tiedot: IP-osoite, tunnuksia ja profiileja eri palveluissa, tietoja palveluiden tilaamisesta ja käyttämisestä, yhteydenotot ja viestintä.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, analytiikasta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Miten tietojasi käytetään

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa kolmansille osapuolille siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys, tapahtumavierailu).

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Cloud2 Oy

Osoite: Hitsaajankatu 22 00810 Helsinki

Edustaja: CTO / Mikko Laakkonen

Sähköpostiosoite: mikko.laakkonen@cloud2.fi

Puh: +358 40 575 8385